Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

29 grudnia 2019

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

1) Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osobie uprawnionej, o której mowa powyżej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście, z wyłączeniem środków porozumiewania się na odległość. Wyjątek stanowią osoby, o których mowa w pkt 8. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Powyższe oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w pomieszczeniu przebywają wyłącznie: osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, osoba uprawniona, a także osoby, na których obecność osoba uprawniona wyraziła zgodę.

Czytaj więcej o: Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji
19 grudnia 2019

Wykaz planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2020

Zarządzenie Nr 44/2019 Starosty Nowomiejskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2020 r.
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294) oraz § 14 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr 29/193/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej o: Wykaz planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2020
5 grudnia 2019

Informacja o zmianie dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w:
1) Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, nie będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w dniu 24.12.2019 r. oraz 31.12.2019 r.
Dyżury za ww. dni pełnione będą w dniu 11.12.2019 r. oraz 18.12.2019 r. w godzinach od 12.30 do 16.30
2) Gminnym Centrum Kultury w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo nie będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w dniu 24.12.2019 r. oraz 31.12.2019 r.
Dyżury za ww. dni pełnione będą w dniu 23.12.2019 r. oraz 30.12.2019 r. w godzinach od 12.00 do 16.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej o: Informacja o zmianie dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej
2 października 2019

Zasady, zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i osoby uprawnione

Skorzystanie z usług w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, możliwe jest po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr telefonu 56 472 42 20 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się wg. kolejności zgłoszeń, z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności. Nieodpłatna pomoc prawna kobiecie, która jest w ciąży udzielana jest poza kolejnością.

 

Czytaj więcej o: Zasady, zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i osoby uprawnione