Wykaz planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 44/2019 Starosty Nowomiejskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2020 r.
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294) oraz § 14 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr 29/193/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim zarządza się, co następuje:

§ 1

W Powiecie Nowomiejskim w roku 2020 prowadzone będą dwa punkty. W punkcie Nr 1 pełnione dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. W punkcie Nr 2 pełnione dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
po dwie godziny każdego dnia. Pierwsze dwie godziny dyżuru każdego dnia udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, kolejne dwie godziny dyżuru świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Dyżury pełnione będą w lokalizacjach, dniach i godzinach określonych w poniższych harmonogramie:

1. Punkt 1:

Lp.

Dzień tygodnia

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
w poszczególnych dniach tygodnia

Godziny pełnienia dyżuru 
w punkcie w  poszczególnych
dniach tygodnia/ Informacje o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej  

1)

Poniedziałek

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, 
ul. Grunwaldzka 37, 
13-306 Kurzętnik

od 8.00 do 12.00

(Radca Prawny wskazany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu  lub osoba go zastępująca)

2)

Wtorek

Gminne Centrum Kultury 
Nowe Miasto Lubawskie 
z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 12.00 do 16.00

(Radca Prawny wskazany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu lub osoba go zastępująca)

3)

Środa

Dom Pomocy Społecznej 
w Grodzicznie, Nowe  Grodziczno 14b, 13-324 Grodziczno

od 15.00 do 19.00

(Adwokat  wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu lub osoba go zastępująca)

4)

Czwartek

Gminny Ośrodek Kultury 
w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec

od 14.00 do 18.00

(Adwokat  wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu lub osoba go zastępująca)

5)

Piątek

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, 
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 8.00 do 12.00

(w godzinach od 8.00 do 10.00 Radca Prawny wskazany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu  lub osoba go zastępująca)

(w godzinach od 10.00 do 12.00 Adwokat  wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką 
w Toruniu lub osoba go zastępująca) 

 

W zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb będzie w punkcie prowadzona nieodpłatna mediacja. Jedno spotkanie podczas dyżuru z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.294) nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator, spełniający wymagania określone w art. 4a ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

2. Punkt Nr 2:

 

Lp.

Dzień

tygodnia

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
w poszczególnych dniach tygodnia

Godziny pełnienia dyżuru w punkcie
w  poszczególnych dniach tygodnia/ Informacje
o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie    

1)

Poniedziałek

Gminny Ośrodek Kultury
w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec

od 14.00 do 18.00

(Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz praw
i ochrony obywateli” ul. Mickiewicza 14/1,
10-509 Olsztyn).

2)

Wtorek

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik

od 14.00 do 18.00

(Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz praw
i ochrony obywateli” ul. Mickiewicza 14/1,
10-509 Olsztyn).

3)

Środa

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 8.00 do 12.00

(Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz praw
i ochrony obywateli” ul. Mickiewicza 14/1,
10-509 Olsztyn).

4)

Czwartek

Dom Pomocy Społecznej
w Grodzicznie, Nowe  Grodziczno 14b, 13-324 Grodziczno

od 15.00 do 19.00

(Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz praw
i ochrony obywateli” ul. Mickiewicza 14/1,
10-509 Olsztyn).

5)

Piątek

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s
w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 12.00 do 16.00

(Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz praw
i ochrony obywateli” ul. Mickiewicza 14/1,
10-509 Olsztyn).W zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb będzie w punkcie prowadzona nieodpłatna mediacja. Jedno spotkanie podczas dyżuru z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

§ 2

W punkcie Nr 2 prowadzonym przez organizację pozarządową:
1. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać powinny osoby wskazane w art. 5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 pkt ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).
2. Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela osoba spełniająca wymagania określone w art.11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294),
3. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator, spełniający wymagania określone w art. 4a ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 40/2019 Starosty Nowomiejskiego z dnia 24 października 2019 roku w sprawie w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2020 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.