Przywrócenie osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lipca 2020

Komunikat dotyczący przywrócenia osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych w poszczególnych gminach na terenie powiatu

Starosta Nowomiejski informuje, że od dnia 15 lipca 2020 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz świadczenia nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej odbywać się będzie osobiście w punktach zlokalizowanych w poszczególnych gminach na terenie powiatu.
Jednocześnie w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 proszę o zachowanie wszelkich środków ostrożności podczas korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz obowiązek zachowania bezpiecznej odległości. Ponadto Starosta Nowomiejski informuje, że od dnia 15 lipca 2020 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Gminy Grodziczno zlokalizowany będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno.